Phần mềm gia phả online

Ông bà ta

Phần mềm gia phả ông bà ta là nơi lưu trữ thông tin của dòng họ, nhắc nhở con cháu tụ hop với gia đình ở những ngày giỗ, chạp thông qua ứng dụng nhắc nhở tự động từ tin nhắn của mỗi cá nhân.

Nơi lưu trữ kí ức, hiện thực và tương lai

Quên mật khẩu của bạn? Lấy lại mật khẩu

Bằng cách nhấp vào nút Đăng ký, bạn đã tự động chấp nhận trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại đọc nó trước!